NosWiki
Právě probíhá LOD na kanále 2, Začátek: 08:30:00, DH: 09:00:00, Konec: 10:00:00.

Další LOD začne na kanále 3 v(e) 10:30:00, DH: 11:00:00, Konec: 12:00:00.
Akt 1 Akt 2 Akt 3 Akt 4 Akt 5.1 Akt 5.2
Mapy aktu 5.1
Port pouště Mortaz
MAPA
NPC
Strážce majáku Chilton
Strážce přístavu Tom
Eldin (Alchymista)
Samira (Pouštní trh)
Elias (Obchod se zbraněmi)
Tábor kupců východ
MAPA
MONSTRA
Bouřková písečná prota (79, bez elementu)
Bouřkový písečný kaktus (81, voda)
Bouřková písečná liška (79, světlo)
Bouřkový písečný lezoun (81, voda)
Bouřkový písečný predátor (82, stín)
Bouřkový písečný bodlinatý lezoun (82, voda)
Bouřkový písečný bazilišek (81, stín)
Shayův hlídkující samuraj (83, bez elementu)
Shayův hlídkující bombardér (85, bez elementu)
Shoranův hlídkující zabiják (84, bez elementu)
Shoranův hlídkující lovec (85, bez elementu)
Centrum lupičů
MAPA
OBJEKTY
Truhla s pokladem zapomnění
Ztracená truhla (Centrum lupičů)
Podivný kousek reliktu (Q 85)
Deník cestovatele
MONSTRA
Shoranův strážný samuraj (87, bez elementu)
Shoranův strážný zabiják (88, bez elementu)
Shoranův strážný lovec (89, bez elementu)
Shoranův strážný bombardér (89, bez elementu)
Velitel Shoran (90, bez elementu)
Shayův strážný samuraj (87, bez elementu)
Shayův strážný zabiják (88, bez elementu)
Shayův strážný lovec (89, bez elementu)
Shayův strážný bombardér (89, bez elementu)
Velitel Shay (90, bez elementu)
Tábor Akamur
MAPA
NPC
Samira (Pouštní trh)
Eldin (Alchymista)
Prezident Noah (Q 82, Ukradené zboží, Vyjednávání s pouštními lupičti)
Hazel (Q, 83 Cesta do Melkiho tábora)
Severní poušť
MAPA
MONSTRA
Pouštní písečný bazilišek (83, stín)
Pouštní písečný čepelovitý roh (83, stín)
Pouštní písečná prota (81, bez elementu)
Písečný duch (84, světlo)
Písečná bouře (83, světlo)
Pouštní písečný predátor (84, stín)
Tábor Gartona
MAPA
OBJEKTY
Truhla lupičské bandy
Ztracená truhla (Tábor Gartona)
Gartonovy ukradené relikty
Truhla s vílím prachem
Truhla kupců Akamur
Zapečetěná truhla
NPC
Erdimien
MONSTRA
Gartonův elitní samuraj (85, bez elementu)
Gartonův elitní zabiják (85, bez elementu)
Gartonův elitní lovec (86, bez elementu)
Gartonův elitní bombardér (86, bez elementu)
Gartonův mistr klíčník (85, bez elementu)
Gartonův žalářník (85, bez elementu)
Velitel Garton (88, bez elementu)
Centrum Rashid
MAPA
TS
90
OBJEKTY
Rozbitá popsaná tabulka
MONSTRA
Dunový střelec (87, světlo)
Dunový mág (87, světlo)
Dunový gladiátor (86, světlo)
Dunový duch (85, světlo)
Suchý písečný střelec (88, světlo)
Suchý písečný mág (88, světlo)
Suchý písečný gladiátor (87, světlo)
Suchý písečný duch (86, světlo)
Město orlů pouště
MAPA
NPC
Paul (Q 89)
Delmon Milow (Q 89, 90)
Eldin (Alchymista)
Elias (Obchod se zbraněmi)
Samira (Pouštní trh)
Kutil (Amatér)
Věštec Nuki (Věštec)
Salim (Manažer rodiny)
Veliký mág Kan (Hrdinové ohně)
Felix Frost (Glacerus Ledový)
Zásobovací důstojník Ulman (Kupec se zlatem)
Zásobovací důstojník Aaron (Kupec se stříbrem)
Zásobovací důstojník Jamal (Kupec s mědí)
Roram (Archeolog)
Titus Trip (Spirála času)
Bibi Bazar (NosBasar)
Elly (Kramář)
Okolí portu
MAPA
OBJEKTY
Opuštěná truhla kupců Akamur
MONSTRA
Mořská písečná liška (78, světlo)
Mořský písečný řezač (80, stín)
Mořský písečný kaktus (80, voda)
Mořská písečná ryba (79, voda)
Mořská písečná prota (78, bez elementu)
Území lupičů
MAPA
MONSTRA
Shayův hlídkující zabiják (84, bez elementu)
Shayův hlídkující samuraj (83, bez elementu)
Shayův hlídkující bombardér (85, bez elementu)
Shayův hlídkující lovec (85, bez elementu)
Shoranův hlídkující zabiják (84, bez elementu)
Shoranův hlídkující samuraj (83, bez elementu)
Shoranův hlídkující bombardér (85, bez elementu)
Shoranův hlídkující lovec (85, bez elementu)
Tajná stezka
MAPA

VCHOD DO RAIDU IBRAHIM
Tábor kupců západ
MAPA
MONSTRA
Prachová písečná ryba (80, voda)
Prachový písečný čepelovitý roh (81, stín)
Prachový písečný kaktus (81, voda)
Prachový písečný bazilišek (81, stín)
Prachová písečná liška (79, světlo)
Prachový písečný štír (80, oheň)
Prachová písečná kudlanka (82, stín)
Prachová písečná prota (79, bez elementu)
Prachový písečný lezoun (81, voda)
Prachový písečný bodlinatý lezoun (82, voda)
Prachový písečný predátor (82, stín)
Keruovo území
MAPA
OBJEKTY
Zničená vlajka Akamur
Podivná truhla
MONSTRA
Prachová písečná liška (79, světlo)
Prachový písečný kaktus (81, voda)
Prachová písečná prota (79, bez elementu)
Prachový písečný predátor (82, stín)
Prachový písečný lezoun (81, voda)
Prachový písečný bodlinatý lezoun (82, voda)
Prachový písečný štír (80, oheň)
Prachová písečná kudlanka (82, stín)
Keruův hlídkující samuraj (79, bez elementu)
Keruův hlídkující zabiják (81, bez elementu)
Keruův hlídkující lovec (80, bez elementu)
Keruův hlídkující bombardér (80, bez elementu)
Keruův hlídkující zvěd (81, bez elementu)
Keruův hlídkující špión (81, bez elementu)
Stezka ke chrámu
MAPA
OBJEKTY
Podivná truhla
MONSTRA
Gartonův hllídkující samuraj (81, bez elementu)
Gartonův hlídkující zabiják (83, bez elementu)
Gartonův hlídkující lovec (82, bez elementu)
Gartonův hlídkující bombardér (82, bez elementu)
Gartonův hlídkující zvěd (83, bez elementu)
Písečná bouře (83, světlo)
Písečný obr (85, světlo)
Písečný trpaslík (81, světlo)
Písečný duch (84, světlo)
Ztracená poušť
MAPA
MONSTRA
Pouštní písečná ryba (82, voda)
Pouštní písečný bazilišek (83, stín)
Pouštní písečný predátor (84, stín)
Pouštní písečný čepelovitý roh (83, stín)
Pouštní písečná liška (81, světlo)
Pouštní písečný kaktus (83, voda)
Pouštní písečná prota (81, bez elementu)
Pouštní písečný štír (82, oheň)
Pouštní písečný řezač (83, stín)
Pouštní písečná kudlanka (84, stín)
Pouštní písečný bodlinatý lezoun (84, voda)
Pouštní písečný lezoun (83, voda)
Nádvoří Aster
MAPA
OBJEKTY
Mrtvý kněz
Rozlámané kousky reliktů
Rozlomené relikty (Q 86)
Mrtvý mnich
NPC
Kněžka Nora
MONSTRA
Mnich modlitby (83, stín)
Velitel modlitby (84, stín)
Duše modlitby (83, stín)
Kněz modlitby (84, stín)
Naříkající vůdce (86, stín)
Naříkající mnich (85, stín)
Naříkající duch (85 stín)
Naříkající kněz (86, stín)
Neilovo území
MAPA
OBJEKTY
Podivná truhla
Zničené obchodní zboží
NPC
Hamid
MONSTRA
Mořská písečná liška (78, světlo)
Mořský písečný kaktus (80, voda)
Mořská písečná prota (78, bez elementu)
Mořský písečný čepelovitý roh (80, stín)
Mořská písečná ryba (79, voda)
Mořský písečný štír (79, oheň)
Neilův hlídkující samuraj (78, bez elementu)
Neilův hlídkující zvěd (80, bez elementu)
Neilův hlídkující špión (80, bez elementu)
Tábor lupičů
MAPA
OBJEKTY
Truhla se svitky (Q 85)
NPC
Zástupce Rushaldin
MONSTRA
Shoranův transportní samuraj (84, bez elementu)
Shoranův transportní zabiják (85, bez elementu)
Shoranův transportní lovec (86, bez elementu)
Shoranův transportní bombardér (86, bez elementu)
Shoranův hlídkující samuraj (85, bez elementu)
Shoranův strážný zabiják (86, bez elementu)
Shoranův hlídkující lovec (87, bez elementu)
Shoranův hlídkující bombardér (87, bez elementu)
Shayův hlídkující samuraj (85, bez elementu)
Shayův hlídkující zabiják (86, bez elementu)
Shayův hlídkující lovec (87, bez elementu)
Shayův hlídkující bombardér (87, bez elementu)
Shayův transportní samuraj (84, bez elementu)
Shayův transportní zabiják (85, bez elementu)
Shayův transportní lovec (86, bez elementu)
Shayův transportní bombardér (86, bez elementu)
Mistr klíčník pouštních lupičů (85, bez elementu)
Žalářník pouštních lupičů (85, bez elementu)
Melkiho území
MAPA
OBJEKTY
Podivná truhla
MONSTRA
Bouřkový písečný štír (80, oheň)
Bouřková písečná prota (79, bez elementu)
Bouřková písečná kudlanka (82, stín)
Bouřkový písečný predátor (82, stín)
Bouřková písečná liška (79, světlo)
Bouřkový písečný čepelovitý roh (81, stín)
Bouřkový písečný kaktus (81, voda)
Bouřkový písečný bodlinatý lezoun (82, voda)
Bouřkový písečný lezoun (81, voda)
Bouřkový písečný bazilišek (81, stín)
Melkiho hlídkující samuraj (79, bez elementu)
Melkiho hlídkující zabiják (81, bez elementu)
Melkiho hlídkující lovec (80, bez elementu)
Melkiho hlídkující bombardér (80, bez elementu)
Melkiho hlídkující zvěd (81, bez elementu)
Melkiho hlídkující špión (81, bez elementu)
Gartonovo území
MAPA
OBJEKTY
Podivná truhla
NPC
Strážce Putran
MONSTRA
Sypkopísečný bazilišek (83, stín)
Sypkopísečný predátor (84, stín)
Sypkopísečný štír (82, oheň)
Sypkopísečný kaktus (83, voda)
Sypkopísečná kudlanka (84, stín)
Gartonův hlídkující samuraj (81, bez elementu)
Gartonův hlídkující zabiják (83, bez elementu)
Gartonův hlídkující lovec (82, bez elementu)
Gartonův hlídkující bombardér (82, bez elementu)
Gartonův hlídkující špión (83, bez elementu)
Oblast chrámu
MAPA
NPC
Michol
Potulný alchymista
MONSTRA
Pouštní písečný obr (86, světlo)
Pouštní písečný duch (85, světlo)
Pouštní písečná bouře (84, světlo)
Pouštní písečný trpaslík (83, světlo)
Pouštní písečný golem (89, světlo)
Prachový písečný obr (87, světlo)
Prachový písečný trpaslík (84, světlo)
Prachový písečný duch (86, světlo)
Prachová písečná bouře (85, světlo)
Prachový písečný golem (89, světlo)
Sypkopísečný trpaslík (85, světlo)
Sypkopísečný obr (89, světlo)
Sypkopísečný duch (88, světlo)
Sypkopísečná bouře (87, světlo)
Sypkopísečný golem (89, světlo)
Zóna chaosu
MAPA
NPC
Velmon (Q 88 - Čas na obranu)
Xavier (Q 88 - Muž jménem Xavier, Cesty pouštních lupičů)
Utegarda
Tábor lovců pokladů
MAPA
NPC
Serena
Riana (Q 86)
Centrála Akamur
MAPA
NPC
Nephi (Q 85)
Zástupkyně Semia (Q 84)
Neilův tábor
MAPA
OBJEKTY
Truhla lupičské bandy
MONSTRA
Neilův elitní zabiják (80, bez elementu)
Neilův elitní bombardér (81, bez elementu)
Neilův elitní samuraj (79, bez elementu)
Neilův elitní lovec (81, bez elementu)
Neilův mistr klíčník (81, bez elementu)
Neilův skladník (81, bez elementu)
Neilův žalářník (81, bez elementu)
Velitel Neil (83, bez elementu)
Stráž tábora (70, bez elementu)
Nádvoří lupičů
MAPA
OBJEKTY
Vílí kožená taška
NPC
Kamil
MONSTRA
Shayův doprovodný samuraj (87, bez elementu)
Shayův doprovodný lovec (89, bez elementu)
Shayův doprovodný zabiják (88, bez elementu)
Shayův doprovodný bombardér (89, bez elementu)
Shoranův doprovodný samuraj (87, bez elementu)
Shoranův doprovodný zabiják (88, bez elementu)
Shoranův doprovodný lovec (89, bez elementu)
Shoranův doprovodný bombardér (89, bez elementu)
Melkiho tábor
MAPA
OBJEKTY
Truhla lupičské bandy
Truhla se seznamem příkazů (Q 83)
NPC
Zajatec Humad
MONSTRA
Melkiho elitní samuraj (82, bez elementu)
Melkiho elitní zabiják (82, bez elementu)
Melkiho elitní lovec (83, bez elementu)
Melkiho elitní bombardér (83, bez elementu)
Velitel Melki (85, bez elementu)
Melkiho žalářník (82, bez elementu)
Melkiho mistr klíčník (82, bez elementu)
Keruův tábor
MAPA
OBJEKTY
Ztracená truhla (Keruův tábor)
Truhla lupičské bandy
První/druhé/třetí/čtvrté/páté/šesté obchodní zboží
Truhla kupců Akamur
Dopis pouštních lupičů (Q 88 - Dopis pro vůdce pouštních lupičů)
Ukradené Keruovy relikty
NPC
Zástupce Mursha
MONSTRA
Keruův elitní samuraj (82, bez elementu)
Keruův elitní zabiják (82, bez elementu)
Keruův elitní lovec (83, bez elementu)
Keruův elitní bombardér (83, bez elementu)
Keruův mistr klíčník (82, bez elementu)
Keruův žalářník (82, bez elementu)
Velitel Keru (85, bez elementu)
Nádvoří Rashid
MAPA
OBJEKTY
Rozbitá popsaná tabulka
MONSTRA
Písečný větrný střelec (85, světlo)
Písečný větrný mág (85, světlo)
Písečný větrný gladiátor (84, světlo)
Písečný větrný duch (83, světlo)
Sopečný písečný střelec (86, světlo)
Sopečný písečný mág (86, světlo)
Spoečný písečný gladiátor (85, světlo)
Sopečný písečný duch (84, světlo)
Okolí chaosu
MAPA
OBJEKTY
Zamrzlý kámen duše
MONSTRA
Přízračný písečný řezač (83, stín)
Přízračná písečná liška (81, světlo)
Přízračná písečná prota (81, bez elementu)
Přízračný písečný predátor (84, stín)
Přízračný písečný kaktus (83, voda)
Přízračný písečný bazilišek (83, stín)
Přízračná písečná kudlanka (84, stín)
Přízračný písečný štír (82, oheň)
Přízračná písečná ryba (82, voda)
Přízračný písečný čepelovitý roh (83, stín)
Chrám Aster
MAPA
NPC
Vyšší kněz Eladin (Q 86)
Kněžka Vera
Centrum Aster
MAPA
OBJEKTY
Mrtvý duchovní
Rozlámané kousky reliktů
Mrtvý lovec pokladů
Zničený relikt
MONSTRA
Agonický mnich (86, stín)
Agonický duch (86, stín)
Agonický kněz (87, stín)
Agonický vůdce (87, stín)
Neklidný mnich (88, stín)
Neklidný duch (88, stín)
Neklidný kněz (89, stín)
Neklidný vůdce (89, stín)

Design & Code by Magrat (c) 2014