NosWiki
Právě neprobíhá žádná LOD!

Další LOD začne na kanále 1 v(e) 06:30:00, DH: 07:00:00, Konec: 08:00:00.
Základní víly
Ohnivá víla
Atribut: Oheň
Síla: 0% - 50%
Zisk: TS 25
Vodní víla
Atribut: Voda
Síla: 0% - 50%
Zisk: TS 33
Světelná víla
Atribut: Světlo
Síla: 0% - 50%
Zisk: TS 41
Stínová víla
Atribut: Stín
Síla: 0% - 50%
Zisk: TS 45
Malé víly z NosMall
Sellaim
Atribut: Oheň
Síla: 0% - 70%
Zisk: NosMall, Denní odměna
Woondine
Atribut: Voda
Síla: 0% - 70%
Zisk: NosMall, Denní odměna
Eperial
Atribut: Světlo
Síla: 0% - 70%
Zisk: NosMall, Denní odměna
Turik
Atribut: Stín
Síla: 0% - 70%
Zisk: NosMall, Denní odměna
Velké víly z NosMall
Velká Sellaim
Atribut: Oheň
Síla: 50% - 70%
Zisk: NosMall, Denní odměna
Velká Woondine
Atribut: Voda
Síla: 50% - 70%
Zisk: NosMall, Denní odměna
Velká Eperial
Atribut: Světlo
Síla: 50% - 70%
Zisk: NosMall, Denní odměna
Velká Turik
Atribut: Stín
Síla: 50% - 70%
Zisk: NosMall, Denní odměna
Božské víly
Elkaim
Atribut: Oheň
Síla: 50% - 80%
Zisk: NosMall, Denní odměna, Fafnir
Ladine
Atribut: Voda
Síla: 50% - 80%
Zisk: NosMall, Denní odměna, Fafnir
Rumial
Atribut: Světlo
Síla: 50% - 80%
Zisk: NosMall, Denní odměna, Fafnir
Varik
Atribut: Stín
Síla: 50% - 80%
Zisk: NosMall, Denní odměna, Fafnir
Zenas
Zenas (Oheň)
Atribut: Oheň
Síla: Procenta jsou při výrobě převedeny z původní víly - vílu nelze dále expit.
Zisk: Probuzené vejce Zenas - Kněz transformace (Cylloan)

Vlastnosti

Při útoku na démony se Tvé max. poškození zvyšuje o 10%
Energie ohně se zvyšuje o 5
Zvyšuje obrannou sílu v PvP o 2%
Zenas (Voda)
Atribut: Voda
Síla: Procenta jsou při výrobě převedeny z původní víly - vílu nelze dále expit.
Zisk: Probuzené vejce Zenas - Kněz transformace (Cylloan)

Vlastnosti

Při útoku na démony se Tvé max. poškození zvyšuje o 10%
Energie vody se zvyšuje o 5
Zvyšuje obrannou sílu v PvP o 2%
Zenas (Světlo)
Atribut: Světlo
Síla: Procenta jsou při výrobě převedeny z původní víly - vílu nelze dále expit.
Zisk: Probuzené vejce Zenas - Kněz transformace (Cylloan)

Vlastnosti

Při útoku na démony se Tvé max. poškození zvyšuje o 10%
Energie světla se zvyšuje o 5
Zvyšuje obrannou sílu v PvP o 2%
Zenas (Stín)
Atribut: Stín
Síla: Procenta jsou při výrobě převedeny z původní víly - vílu nelze dále expit.
Zisk: Probuzené vejce Zenas - Kněz transformace (Cylloan)

Vlastnosti

Při útoku na démony se Tvé max. poškození zvyšuje o 10%
Energie stínu se zvyšuje o 5
Zvyšuje obrannou sílu v PvP o 2%
Erenia
Erenia (Oheň)
Atribut: Oheň
Síla: Procenta jsou při výrobě převedeny z původní víly - vílu nelze dále expit.
Zisk: Probuzené vejce Erenie - Kněz transformace (Cylloan)

Vlastnosti

Při útoku na anděly se Tvé max. poškození zvyšuje o 10%
Energie ohně se zvyšuje o 5
Zvyšuje obrannou sílu v PvP o 2%
Erenia (Voda)
Atribut: Voda
Síla: Procenta jsou při výrobě převedeny z původní víly - vílu nelze dále expit.
Zisk: Probuzené vejce Erenie - Kněz transformace (Cylloan)

Vlastnosti

Při útoku na anděly se Tvé max. poškození zvyšuje o 10%
Energie vody se zvyšuje o 5
Zvyšuje obrannou sílu v PvP o 2%
Erenia (Světlo)
Atribut: Světlo
Síla: Procenta jsou při výrobě převedeny z původní víly - vílu nelze dále expit.
Zisk: Probuzené vejce Erenie - Kněz transformace (Cylloan)

Vlastnosti

Při útoku na anděly se Tvé max. poškození zvyšuje o 10%
Energie světla se zvyšuje o 5
Zvyšuje obrannou sílu v PvP o 2%
Erenia (Stín)
Atribut: Stín
Síla: Procenta jsou při výrobě převedeny z původní víly - vílu nelze dále expit.
Zisk: Probuzené vejce Erenie - Kněz transformace (Cylloan)

Vlastnosti

Při útoku na anděly se Tvé max. poškození zvyšuje o 10%
Energie stínu se zvyšuje o 5
Zvyšuje obrannou sílu v PvP o 2%
Fernon
Fernon (Oheň)
Atribut: Oheň
Síla: Procenta jsou při výrobě převedeny z původní víly - vílu nelze dále expit.
Zisk: Probuzené vejce Fernon - Kněz transformace (Cylloan)

Vlastnosti

Při útoku na anděly se Tvé max. poškození zvyšuje o 12%
Při útoku na démony se Tvé max. poškození zvyšuje o 12%
Energie ohně se zvyšuje o 5
Odolnost proti ohni se zvyšuje o 5
Zvyšuje útočnou sílu v PvP o 3%
Fernon (Voda)
Atribut: Voda
Síla: Procenta jsou při výrobě převedeny z původní víly - vílu nelze dále expit.
Zisk: Probuzené vejce Fernon - Kněz transformace (Cylloan)

Vlastnosti

Při útoku na anděly se Tvé max. poškození zvyšuje o 12%
Při útoku na démony se Tvé max. poškození zvyšuje o 12%
Energie vody se zvyšuje o 5
Odolnost proti vodě se zvyšuje o 5
Zvyšuje útočnou sílu v PvP o 3%
Fernon (Světlo)
Atribut: Světlo
Síla: Procenta jsou při výrobě převedeny z původní víly - vílu nelze dále expit.
Zisk: Probuzené vejce Fernon - Kněz transformace (Cylloan)

Vlastnosti

Při útoku na anděly se Tvé max. poškození zvyšuje o 12%
Při útoku na démony se Tvé max. poškození zvyšuje o 12%
Energie světla se zvyšuje o 5
Odolnost proti světlu se zvyšuje o 5
Zvyšuje útočnou sílu v PvP o 3%
Fernon (Stín)
Atribut: Stín
Síla: Procenta jsou při výrobě převedeny z původní víly - vílu nelze dále expit.
Zisk: Probuzené vejce Fernon - Kněz transformace (Cylloan)

Vlastnosti

Při útoku na anděly se Tvé max. poškození zvyšuje o 12%
Při útoku na démony se Tvé max. poškození zvyšuje o 12%
Energie stínu se zvyšuje o 5
Odolnost proti stínu se zvyšuje o 5
Zvyšuje útočnou sílu v PvP o 3%
Eventové víly
Čer. kouzelná víla
Atribut: Oheň
Síla: 35%
Zisk: Event, Denní odměna

Vlastnosti

Ovládá 35% síly ohnivého elementu, ale nemůže růst.
Snižuje spotřebu produkčních bodů na minihrách o 20%.
Solaris
Atribut: Světlo
Síla: 30%
Zisk: Event, Denní odměna

Vlastnosti

Ovládá 30% síly světelného elementu, ale nemůže růst.
Azuris
Atribut: Světlo
Síla: 35%
Zisk: Event, Denní odměna

Vlastnosti

Ovládá 35% síly světelného elementu, ale nemůže růst.
Snižuje spotřebu produkčních bodů na minihrách o 20%.
Kuřecí víly
Tančící pískle
Atribut: Žádná element
Síla: 0%
Zisk: Box z raidu Kuřecího krále

Vlastnosti

Toto pískle způsobuje o 50% větší poškození Kuřecímu králi. Nemá žádný speciální element a celou dobu poletuje kolem.
Malé kuře
Atribut: Žádná element
Síla: 0%
Zisk: Box z raidu Kuřecího krále

Vlastnosti

Toto pískle způsobuje o 50% větší poškození Kuřecímu králi. Nemá žádný speciální element a celou dobu poletuje kolem.
Vzteklé pískle
Atribut: Žádná element
Síla: 0%
Zisk: Box z raidu Kuřecího krále

Vlastnosti

Toto pískle způsobuje o 50% větší poškození Kuřecímu králi. Nemá žádný speciální element a celou dobu poletuje kolem.

Design & Code by Magrat (c) 2014