NosWiki
Právě neprobíhá žádná LOD!

Další LOD začne na kanále 1 v(e) 06:30:00, DH: 07:00:00, Konec: 08:00:00.
Vylepšování SP karet
Kde vylepšovat
Vylepšování (plusování)
Plusovat můžeme kartu, jejíž práce dosáhla určité úrovně:
-> +21 úroveň práce - vylepšování do úrovně +5
-> +41 úroveň práce - vylepšování do úrovně +10
-> +51 úroveň práce - vylepšování do úrovně +15
Za každý plus navíc získáme body, které můžeme přerozdělit do různých kategorií:
+1 ~ +4 -> 5 bodů
+5 ~ +6 -> 8 bodů
+7 ~ +8 -> 10 bodů
+9 ~ +10 -> 12 bodů
+11 ~ +12 -> 15 bodů
+13 -> 18 bodů
+14 -> 20 bodů
+15 -> 25 bodů
Vylepšování u NPC
SP Kartu lze vylepšit u následujících NPC:
-> Malcolm Mix (NosVille)
-> Marvin Magicus (Náměstí Port Alveu)
-> Hemil Melius (Glacernon)
-> Eldin (Port pouště Mortaz, Tábor Akamur, Město orlů pouště)

Vylepšování přes svitky
Od úrovně karty +3 existuje šance, že bude karta při plusování u NPC zničena. Obnovit ji potom lze pouze za pomocí drahého itemu z NosMall. Proto se pro plusování na vyšší úrovně používají svitky, které kartu před zničením ochrání.

Modrý svitek -> pro karty do úrovně 10.

Červený svitek -> pro karty s úrovní 10 a vyšší.

Eventové svitky
Kromě klasického plusování za peníze a materiál, existují ve hře ještě eventové svitky, díky nimž je možné vylepšovat některé karty bez jakékoliv investice. Jedná se o SP kartu Pyžamo, Pirát a Kuřecí kostým.

Svitek vylepšení SP Pyžamo (Zimní event).

Svitek vylepšení SP Kuřecí kostým (Jarní event).

Svitek vylepšení SP Pirát (Letní event).

Materiál
Seznam materiálu potřebného k vylepšování a kde jej lze získat

Křišťál úplňku - odměna za 5. lvl velkých miniher, raidy (Draco, Glacerus), okamžitá bitva.

Pírko anděla - z mobů od 2. aktu, raidy (Draco, Glacerus), okamžitá bitva.

Lesklá zelená duše - z mobů od 2. aktu.

Lesklá červená duše - z mobů od 3. aktu.

Lesklá modrá duše - z mobů od 3. aktu.

Dračí kůže - raidy (Draco, Glacerus).

Dračí krev - raidy (Draco).

Dračí srdce - raidy (Draco, Glacerus).

Tabulka vylepšování SP

Design & Code by Magrat (c) 2014