NosWiki
Právě neprobíhá žádná LOD!
Odměny z miniher
Jednoduchý kamenný lom
1. level

Červené plody x 3
Modrá bylina x 3
Cukrová řepa x 3

2. level

Bílý kousek křišťálu x 2
Modrý kousek křišťálu x 2
Černý kousek křišťálu x 2
Červený kousek křišťálu x 2
Tajemný kámen x 1

3. level

Špatný kov x 2
Špatné dřevo x 2
Špatné kůže x 2
Špatná látka x 2
Stavební kámen x 1

4. level

Normální kov x 2
Normální dřevo x 2
Normální kůže x 2
Normální látka x 2
Stavební kámen x 1

5. level

Kvalitní kov x 2
Kvalitní dřevo x 2
Kvalitní kůže x 2
Kvalitní látka x 2
Stavební kámen x 1
Obdélníkový kámen x 1
Oriharcon x 1

Střední kamenolom
1. level

Červené plody x 4
Modrá bylina x 4
Cukrová řepa x 4
Bílý kousek křišťálu x 3
Modrý kousek křišťálu x 3
Černý kousek křišťálu x 3
Červený kusek křišťálu x 3

2. level

Špatný kov x 3
Špatné dřevo x 3
Špatná kůže x 3
Špatná látka x 3
Tajemný kámen x 1
Stavební kámen x 1

3. level

Normální kov x 3
Normální dřevo x 3
Normální kůže x 3
Normální látka x 3
Obdélníkový kámen x 1
Oriharcon x 1

4. level

Kvalitní kov x 3
Kvalitní dřevo x 3
Kvalitní kůže x 3
Kvalitní látka x 3
Oriharcon x 1
Křišťál novoluní x 1

5. level

Vzácný kov x 3
Vzácné dřevo x 3
Vzácná kůže x 3
Vzácná látka x 3
Křišťál novoluní x 1
Oriharcon x 1
Kladivo x 1
Znečištěná šipka x 1

Velký kamenolom
1. level

Špatný kov x 4
Špatné dřevo x 4
Špatná kůže x 4
Špatná látka x 4
Tajemný kámen x 2
Stavební kámen x 2

2. level

Normální kov x 4
Normální dřevo x 4
Normální kůže x 4
Normální látka x 4
Obdélníkový kámen x 2

3. level

Kvalitní kov x 4
Kvalitní dřevo x 4
Kvalitní kůže x 4
Kvalitní látka x 4
Oriharcon x 2

4. level

Vzácný kov x 4
Vzácné dřevo x 4
Vzácná kůže x 4
Vzácná látka x 4
Křišťál novoluní x 2
Kladivo x 2
Znečišťěná šipka x 2
Křišťál půlměsíce x 2

5. level

Legendární kov x 4
Legendární dřevo x 4
Legendární kůže x 4
Legendární látka x 4
Oriharcon x 2
Diamant x 1
Křišťál úplňku x 2

Jednoduchý pilařský podnik
1. level

Červené plody x 3
Modrá bylina x 3
Cukrová řepa x 3

2. level

Luinia list x 3
Jablko x 1

3. level

Špatný kov x 2
Špatné dřevo x 2
Špatná kůže x 2
Špatná látka x 2

4. level

Normální kov x 2
Normální dřevo x 2
Normální kůže x 2
Normální látka x 2
Semínka života x 1
Sazenice x 1

5. level

Kvalitní kov x 2
Kvalitní dřevo x 2
Kvalitní kůže x 2
Kvalitní látka x 2
Semínka života x 1
Sazenice x 1

Střední dřevorubec
1. level

Červené plody x 4
Modrá bylina x 4
Cukrová řepa x 4
Luinia list x 4

2. level

Špatný kov x 3
Špatné dřevo x 3
Špatná kůže x 3
Špatná látka x 3
Jablko x 1
Semínka života x 1

3. level

Normální kov x 3
Normální dřevo x 3
Normální kůže x 3
Normální látka x 3
Sazenice x 1
Vzácný list x 1

4. level

Kvalitní kov x 3
Kvalitní dřevo x 3
Kvalitní kůže x 3
Kvalitní látka x 3
Vzácný list x 1
Křišťál novoluní x 1

5. level

Vzácný kov x 3
Vzácné dřevo x 3
Vzácná kůže x 3
Vzácná látka x 3
Křišťál novoluní x 1
Křišťál půlměsíce x 1
Vzácný list x 1
Špička meče x 1
Sekyra x 1

Velký dřevorubec
1. level

Špatný kov x 4
Špatné dřevo x 4
Špatná kůže x 4
Špatná látka x 4
Jablko x 2
Semínka života x 2

2. level

Normální kov x 4
Normální dřevo x 4
Normální kůže x 4
Normální látka x 4
Sazenice x 2

3. level

Kvalitní kov x 4
Kvalitní dřevo x 4
Kvalitní kůže x 4
Kvalitní látka x 4
Vzácný list x 2

4. level

Vzácný kov x 4
Vzácné dřevo x 4
Vzácná kůže x 4
Vzácná látka x 4
Křišťál novoluní x 2
Křišťál půlměsíce x 2
Vzácný list x 2
Špička meče x 2
Sekyra x 2

5. level

Legendární kov x 4
Legendární dřevo x 4
Legendární kůže x 4
Legendární látka x 4
Vzácný list x 2
Oddělení pozemského lesa x 1
Křišťál úplňku x 2

Jednoduchý rybník s rybami
1. level

Červené plody x 3
Modrá bylina x 3
Cukrová řepa x 3

2. level

Pečený sleď x 5
Cívka na nitě x 1

3. level

Špatný kov x 2
Špatné dřevo x 2
Špatná kůže x 2
Špatná látka x 2
Kapr x 1

4. level

Normální kov x 2
Normální dřevo x 2
Normální kůže x 2
Normální látka x 2
Plody moře x 1
Kapr x 1

5. level

Kvalitní kov x 2
Kvalitní dřevo x 2
Kvalitní kůže x 2
Kvalitní látka x 2
Plody moře x 1
Kapr x 1
Makrela x 1

Střední rybník
1. level

Červené plody x 3
Modrá bylina x 3
Cukrová řepa x 3
Pečený sleď x 10

2. level

Špatný kov x 3
Špatné dřevo x 3
Špatná kůže x 3
Špatná látka x 3
Kapr x 1
Cívka na nitě x 1

3. level

Normální kov x 3
Normální dřevo x 3
Normální kůže x 3
Normální látka x 3
Makrela x 1
Plody moře x 1

4. level

Kvalitní kov x 3
Kvalitní dřevo x 3
Kvalitní kůže x 3
Kvalitní látka x 3
Křišťál novoluní x 1
Makrela x 1

5. level

Vzácný kov x 3
Vzácné dřevo x 3
Vzácná kůže x 3
Vzácná látka x 3
Křišťál půlměsíce x 1
Křišťál novoluní x 1
Makrela x 1
Jehla x 1
Černý drahý kámen x 1

Velký rybník
1. level

Špatný kov x 4
Špatné dřevo x 4
Špatná kůže x 4
Špatná látka x 4
Kapr x 2
Cívka na nitě x 2

2. level

Normální kov x 4
Normální dřevo x 4
Normální kůže x 4
Normální látka x 4
Plody moře x 2

3. level

Kvalitní kov x 4
Kvalitní dřevo x 4
Kvalitní kůže x 4
Kvalitní látka x 4
Makrela x 2

4. level

Vzácný kov x 4
Vzácné dřevo x 4
Vzácná kůže x 4
Vzácná látka x 4
Makrela x 2
Jehla x 2
Černý drahý kámen x 2
Křišťál půlměsíce x 2
Křišťál novoluní x 2

5. level

Legendární kov x 4
Legendární dřevo x 4
Legendární kůže x 4
Legendární látka x 4
Makrela x 2
Velryba x 1
Křišťál úplňku x 2

Jednoduché střelné pole
1. level

Červené plody x 3
Modrá bylina x 3
Cukrová řepa x 3

2. level

Pečené kuře x 10
Zlaté pírko x 1

3. level

Špatný kov x 2
Špatné dřevo x 2
Špatná kůže x 2
Špatná látka x 2
Slepičí vejce x 1

4. level

Normální kov x 2
Normální dřevo x 2
Normální kůže x 2
Normální látka x 2
Slepičí vejce x 1
Maso x 1

5. level

Kvalitní kov x 2
Kvalitní dřevo x 2
Kvalitní kůže x 2
Kvalitní látka x 2
Slepičí vejce x 1
Maso x 1
Červ x 1

Střední střelnice
1. level

Červené plody x 3
Modrá bylina x 3
Cukrová řepa x 3
Pečené kuře x 15

2. level

Špatný kov x 3
Špatné dřevo x 3
Špatná kůže x 3
Špatná látka x 3
Slepičí vejce x 1
Zlaté pírko x 1

3. level

Normální kov x 3
Normální dřevo x 3
Normální kůže x 3
Normální látka x 3
Maso x 1
Červ x 1

4. level

Kvalitní kov x 3
Kvalitní dřevo x 3
Kvalitní kůže x 3
Kvalitní látka x 3
Křišťál novoluní x 1
Červ x 1

5. level

Vzácný kov x 3
Vzácné dřevo x 3
Vzácná kůže x 3
Vzácná látka x 3
Křišťál půlměsíce x 1
Křišťál novoluní x 1
Červ x 1
Mithril kov x 1

Velká střelnice
1. level

Špatný kov x 4
Špatné dřevo x 4
Špatná kůže x 4
Špatná látka x 4
Slepičí vejce x 2
Zlaté pírko x 2

2. level

Normální kov x 4
Normální dřevo x 4
Normální kůže x 4
Normální látka x 4
Maso x 2

3. level

Kvalitní kov x 4
Kvalitní dřevo x 4
Kvalitní kůže x 4
Kvalitní látka x 4
Červ x 2

4. level

Vzácný kov x 4
Vzácné dřevo x 4
Vzácná kůže x 4
Vzácná látka x 4
Křišťál novoluní x 2
Křišťál půlměsíce x 2
Červ x 2
Mithril kov x 2

5. level

Legendární kov x 4
Legendární dřevo x 4
Legendární kůže x 4
Legendární látka x 4
Červ x 2
Magický prášek x 1
Křišťál úplňku x 2

Design & Code by Magrat (c) 2014