Zdokonalování SP
Zdokonalování je další systém, který vylepšuje Karty specialistů za pomoci drahokamů. Drahokamy lze získat na různých raidech z boxů nebo přímo směnou u NPC za speciální itemy (rovněž obdržitelné z raidů). Všechny drahokamy jsou "Drop", "Výměna" a "Prodej" nemožné.

S každým vylepšením se náhodně zvedne jeden z atributů. To se týká útočné síly, obranné síly, Tvého elementu, hodnot HP/MP nebo odolnosti proti určitému elementu. Svou kartu specialisty můžeš vylepšovat až do úrovně 100.
Jak vylepšovat
Hráči mohou kartu zdokonalit u členů "alchymistické společnosti" (Malcolm Mix, Eldin), kde má zdokonalování svou vlastní ikonku.

Zdokonalování karet se týká všech bojových karet specialisty (včetně Jajamaru). Není možné vylepšit Kostým slepice, Pajamu a Pirátskou kartu. Aby bylo možno kartu zdokonalovat, musí mít level práce 20. Na plusu karty nezáleží. Zdokonalení může stoupat do úrovně 100 a při selhání zmizí pouze zlato a drahokamy (také nemůže zmizet duše karty).
Potřebný materiál pro zdokonalování

Při úspěchu bude náhodně zvýšena schopnost karty specialisty v závislosti na stupni zdokonalení. Maximální hodnota pro každou schopnost je 50, pokud je hodnota plná, bude zvýšena jiná schopnost.

Hodnota pro 1 bod schopnosti je následující:

Zobrazení na kartě:

1. Úroveň zdokonalení
2. Hodnoty zdokonalených atributů
3. Vylepšené schopnosti

Design & Code by Magrat (c) 2014