Akt 2-3
TS 60 - první
Místo:
Východní Krem
Vstup:
6x Semena moci
Odměna:
Jeden z: -
Speciální: 3x Kompletní kámen duše
Bonus: 4x Taco, 1x Hlaholící květina
MAPA
ts 60a
TS 60 - druhé
Místo:
Horská jeskyně 5
Vstup:
6x Semena moci
Odměna:
Jeden z: 1x Stínové rukavice
Speciální: 99x Písek hromové řeky
Bonus: 4x Mandragora, 1x Hlaholící květina
MAPA
ts 60b
TS 61 - první
Místo:
Východní Krem
Vstup:
6x Semena moci
Odměna:
Jeden z:
Speciální: 30x Kvalitní kov
Bonus: 2x Písek hromové řeky, 1x Hlaholící květina
MAPA
ts 61a
TS 61 - druhé
Místo:
Horská jeskyně 6
Vstup:
6x Semena moci
Odměna:
Jeden z: -
Speciální: Fousy a makeup
Bonus: 1x Červený kousek křišťálu, 1x Hlaholící květina
MAPA
ts 61b

Design & Code by Magrat (c) 2014